Można nas wesprzeć przekazując darowiznę na konto w banku
13 1160 2202 0000 0003 5776 5282,
Bank Millennium, z siedzibą w Warszawie,
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia “Za Wolną Rosję” można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Firma darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu. Jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze, wystarczy udokumentowanie takiej darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Wspieraj więźniów politycznych ->